เสด็จฯ เยือนประเทศญี่ปุ่น พ.ศ. ๒๕๐๖ /

สำนักพระราชวัง

Other Authors: สำนักพระราชวัง
Format: REFFERENCE
Language: Thai
Published: กรุงเทพฯ : บริษัท อมรินทร์พริ้นติ้งแอนด์พับลิชชิ่ง จำกัด (มหาชน), 2545
Subjects: ภูมิพลอดุลยเดช, พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหา, 2470-2559 พระราชกรณียกิจ
สิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ, สมเด็จพระนางเจ้า, 2475- พระราชกรณียกิจ
ไทย ความสัมพันธ์กับต่างประเทศ ญี่ปุ่น
ญี่ปุ่น ความสัมพันธ์กับต่างประเทศ ไทย
Tags: Add
No Tags, Be the first to tag this record!
Login for hold and recall information

MainCB, Reference (2nd Fl.)

Call Number: DS586 ส893 2545
Copy 1
Available