รายงานการวิจัยฉบับสมบูรณ์โครงการมูลค่าเพิ่มในประเทศของอุตสาหการการท่องเที่ยวของประเทศไทย :

รายงานอุตสาหกรรมท่องเที่ยวรายสาขา เล่มที่ 7 อุตสาหกรรมสปาในจังหวัดเชียงใหม่ = Retained value of the tourism industry of Thailand /

มิ่งสรรพ์ ขาวสอาด, นภัสสร สุวรรณประกร

No Cover Image
Main Author: มิ่งสรรพ์ ขาวสอาด
Format: RESEARCH
Language: Thai
Published: เชียงใหม่ : สถาบันวิจัยสังคม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2548
Subjects: ธุรกิจสปา -- วิจัย
Tags: Add
No Tags, Be the first to tag this record!
Login for hold and recall information

MainLB, Research (6th Fl.)

Call Number: G155 ม559ร 2548
Copy 1
Available