รายงานวิจัยเรื่องระบบการเกษตรแบบไร่หมุนเวียน :

สถานภาพและความเปลี่ยนแปลง.

เล่ม 1 รายงานหลักและข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย /

อานันท์ กาญจนพันธุ์...[และคนอื่น ๆ]

Other Authors: อานันท์ กาญจนพันธุ์, มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. คณะสังคมศาสตร์
Format: RESEARCH
Language: Thai
Published: เชียงใหม่ : คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2547
Subjects: เกษตรกรรม –– ไทย
ระบบเกษตรแบบไร่หมุนเวียน
Tags: Add
No Tags, Be the first to tag this record!
Login for hold and recall information

MainLB, Research (6th Fl.)

Call Number: S494.5.A45 ร451 2547
Volume ล.1 Copy 1
Available