งานวิจัยเรื่องรูปแบบการบริหารงานวิจัยของสถาบันอุดมศึกษา /

ศิโรจน์ ผลพันธิน

Main Author: ศิโรจน์ ผลพันธิน
Other Authors: มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต. คณะครุศาสตร์
Format: RESEARCH
Language: Thai
Published: กรุงเทพฯ : คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต, 2547
Subjects: วิจัย
สถาบันอุดมศึกษา -- การบริหาร
Tags: Add
No Tags, Be the first to tag this record!
Physical Description: 174 หน้า
Bibliography: บรรณานุกรม: หน้า 123-127.
ISBN: 9742235228