ความก้าวหน้าของสตรี 10 ปี หลังปักกิ่ง เสียงสะท้อนจากประชาสังคม เสนอในการประชุมองค์กรภาคเอกชนแห่งภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก มหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตศาลายา นครปฐม ประเทศไทย 30 มิถุนายน - 3 กรกฎาคม พ.ศ. 2547 /

สมาคมติดตามการพัฒนาสตรีในประเทศไทย (ตพส.ไทย)

No Cover Image
Other Authors: สมาคมติดตามการพัฒนาสตรีในประเทศไทย (ตพส.ไทย)
Format: BOOKS
Language: Thai
Published: กรุงเทพฯ : สมาคมติดตามการพัฒนาสตรีในประเทศไทย (ตพส.ไทย), 2547
Subjects: สตรีกับการพัฒนา -- การประชม
สตรี -- ภาวะสังคม -- การประชุม
สตรี -- ไทย -- การประชุม
Tags: Add
No Tags, Be the first to tag this record!
Login for hold and recall information

MainLB, Thai Stack (4th Fl.)

Call Number: HQ1240 ค181 2547
Copy 1
Available