การประชุมวิชาการวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย.

30th Congress on Science and Technology of Thailand 19-21 October 2004 Impact Exhibition and Convention Center, Muang Thong Thani /

ครั้งที่ 30 ณ ศูนย์แสดงสินค้าและการประชุมอิมแพ็ค เมืองทองธานี

สมาคมวิทยาศาสตร์แห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์, คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

No Cover Image
Other Authors: การประชุมวิชาการ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย., สมาคมวิทยาศาสตร์แห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์, มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ. คณะวิทยาศาสตร์
Format: CD-ROM
Language: Thai
Published: [กรุงเทพฯ : สมาคมวิทยาศาสตร์แห่งประเทศไทย , คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ], 2547
Subjects: วิทยาศาสตร์ -- การประชุม -- สาระสังเขป
เทคโนโลยี -- การประชุม -- สาระสังเขป
Tags: Add
No Tags, Be the first to tag this record!
Login for hold and recall information

MainLB, Audio Visual (2nd Fl.)

Call Number: CD-ROM1464
Copy 2
Available