พระราชประวัติและพระราชกรณียกิจในพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว /

พรสวรรค์ วัฒนางกูร, นฤมิตร สอดศุข, ขนิษฐา บุนปาน, บรรณาธิการ

Other Authors: พรสวรรค์ วัฒนางกูร, นฤมิตร สอดศุข, ขนิษฐา บุนปาน
Format: BOOKS
Language: Thai
Published: กรุงเทพฯ : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2546
Subjects: จุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว, –– พระบาทสมเด็จพระ, –– 2369-2453 –– พระราชกรณียกิจ
Tags: Add
No Tags, Be the first to tag this record!
Login for hold and recall information

MainCB, Reference (2nd Fl.)

Call Number: DS582 พ373 2546
Copy 1
Available