สมุดภาพไตรภูมิฉบับอักษรธรรมล้านนาและอักษรขอม /

กรมศิลปากร

Other Authors: กรมศิลปากร
Format: REFFERENCE
Language: Thai
Published: กรุงเทพฯ : อมรินทร์พริ้นติ้งแอนด์พับลิชชิ่ง จำกัด (มหาชน), 2547
Subjects: ไตรภูมิ ภาพ
จิตรกรรมพุทธศาสนา ไทย
จิตรกรรมบนกระดาษข่อย
Tags: Add
No Tags, Be the first to tag this record!
Login for hold and recall information

MainCB, Reference (2nd Fl.)

Call Number: BQ4570.C6 ส314 2547
Copy 4
Available
Copy 3
Available
Copy 2
Available
Copy 1
Available