สมุดภาพไตรภูมิฉบับอักษรธรรมล้านนาและอักษรขอม /

กรมศิลปากร

Other Authors: กรมศิลปากร
Format: BOOKS
Language: Thai
Published: กรุงเทพฯ : อมรินทร์พริ้นติ้งแอนด์พับลิชชิ่ง จำกัด (มหาชน), 2547
Subjects: ไตรภูมิ –– ภาพ
จิตรกรรมพุทธศาสนา –– ไทย
จิตรกรรมบนกระดาษข่อย
Tags: Add
No Tags, Be the first to tag this record!
Item Description: คณะกรรมการฝ่ายประมวลเอกสารและจดหมายเหตุในคณะกรรมการอำนวยการจัดงานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ จัดพิมพ์เผยแพร่เนื่องในโอกาส พระราชพิธีมงคลพระชนมพรรษา 6 รอบ 12 สิงหาคม 2547.
Physical Description: 231 หน้า : ภาพประกอบสี
ISBN: 9747912872