รายงานการวิจัยเรื่องผลกระทบจากการเสียชีวิตด้วยโรคเอดส์ของบุตรวัยผู้ใหญ่ต่อบิดามารดาสูงวัย /

จอห์น โนเดล...[และคนอื่น ๆ]

Other Authors: จอห์น โนเดล
Format: RESEARCH
Language: Thai
Published: นครปฐม : สถาบันวิจัยประชากรและสังคม มหาวิทยาลัยมหิดล, 2547
Subjects: ผู้ติดเชื้อเอชไอวี การดำเนินชีวิต วิจัย
โรคเอดส์ ผู้ป่วย การดูแล วิจัย
กลุ่มอาการภูมิคุ้มกันเสื่อม ผู้ป่วย การดูแล วิจัย
บิดามารดาและบุตร ความสัมพันธ์ในครอบครัว วิจัย
Tags: Add
No Tags, Be the first to tag this record!
Login for hold and recall information

MainLB, Research (6th Fl.)

Call Number: RC607.A26 ร451 2547
Copy 1
Available

Education, Stack

Call Number: 616.9792 ร451 2547
Copy 1
Available
Copy 2
Available

Social, Research

Call Number: RC607.A26 ร451 2547
Copy 2
Available

Nurse, Research

Call Number: W20.5 ร451 2547
Copy 3
Available