การศึกษาและสรุปบทเรียนการพัฒนา ศสมช. ต้นแบบ :

สู่การบริการที่มีมาตรฐานด้านการสร้างเสริมสุขภาพ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ /

วนิดา วิระกุล

Main Author: วนิดา วิระกุล
Format: RESEARCH
Language: Thai
Published: ขอนแก่น : หจก. โรงพิมพ์คลังนานาวิทยา, 2548
Subjects: ศูนย์สาธารณสุขมูลฐานชุมชน -- วิจัย
สาธารณสุขมูลฐาน -- ไทย -- (ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ) -- วิจัย
สุขภาพ -- ไทย -- (ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ) -- วิจัย
Tags: Add
No Tags, Be the first to tag this record!
Login for hold and recall information

MainLB, Research (6th Fl.)

Call Number: RA441.5.T52N65 ว717ก 2548
Copy 1
Available