แผนกลยุทธ์พัฒนากำลังคนโครงการศึกษาเพื่อจัดทำยุทธศาสตร์การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของอุตสาหกรรม (รายงานการศึกษาฉบับสมบูรณ์) /

มูลนิธิสถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย

No Cover Image
Other Authors: มูลนิธิสถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย
Format: RESEARCH
Language: Thai
Published: [ม.ป.ท. : ป.ม.พ.], 2547
Subjects: นโยบายกำลังคน -- ไทย -- วิจัย
การพัฒนากำลังคน -- วิจัย
การวางแผนกำลังคน -- ไทย -- วิจัย
แรงงาน -- การบริหาร -- ไทย -- วิจัย
Tags: Add
No Tags, Be the first to tag this record!
Login for hold and recall information

MainLB, Research (6th Fl.)

Call Number: HD5713.6.T5 ผ931 2547
Copy 1
Available