พุทธธรรม (ฉบับเดิม) /

พระธรรมปิฎก (ป.อ. ปยุตฺโต)

Main Author: พระธรรมปิฎก.
Format: BOOKS
Language: Thai
Published: กรุงเทพฯ : ธรรมสภา, 2544
Edition: พิมพ์ครั้งที่ 13.
Subjects: พระธรรมปิฎก -- (ประยุทธ์ -- ปยุตฺโต)
ประยูร -- พรหมสุทธิ
พุทธศาสนา -- เทศนา
พุทธศาสนาสมาคมชีวิตประจำวัน
พระไตรปิฎก
Tags: Add
No Tags, Be the first to tag this record!
Login for hold and recall information

MainLB, Thai Stack (4th Fl.)

Call Number: BQ5315 พ335พ 2544
Copy 1
Available