การติดตามการใช้ประโยชน์ในที่ดินของเกษตรกรในเขตปฏิรูปที่ดิน : กรณีศึกษาการไม่ทำประโยชน์ในที่ดินด้วยตนเอง /

ชนินทร จารุจันทร์, สุรเชษฐ์ แพทยากูล

No Cover Image
Main Author: ชนินทร จารุจันทร์
Other Authors: สุรเชษฐ์ แพทยากูล, สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม (ส.ป.ก.)
Format: RESEARCH
Language: Thai
Published: กรุงเทพฯ : สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม (ส.ป.ก.), 2548
Subjects: การใช้ที่ดิน -- ไทย -- วิจัย
การใช้ที่ดินในชนบท -- ไทย -- วิจัย
ที่ดิน -- ไทย -- การใช้ประโยชน์ -- วิจัย
การปฏิรูปที่ดิน -- ไทย -- วิจัย
Tags: Add
No Tags, Be the first to tag this record!
Login for hold and recall information

MainLB, Research (6th Fl.)

Call Number: HD110.5 ช154ก 2548
Copy 1
Available