รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์โครงการวิจัยห้องสมุดมีชีวิต การพัฒนาห้องสมุดอิเล็กทรอนิกส์เป็นห้องสมุดมีชีวิตของสำนักวิทยบริการ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร /

สุวิทย์ วงษ์บุญมาก...[และคนอื่น ๆ]

No Cover Image
Other Authors: สุวิทย์ วงษ์บุญมาก
Format: RESEARCH
Language: Thai
Published: [ม.ป.ท. : ม.ป.พ.], 2547
Subjects: มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร. -- สำนักวิทยบริการ -- วิจัย
ห้องสมุดสถาบันอุดมศึกษา -- กำแพงเพชร -- วิจัย
ห้องสมุดสถาบันอุดมศึกษา -- การบริหาร -- วิจัย
ผลงานบุคลากรมหาวิทยาลัยนเรศวร
Tags: Add
No Tags, Be the first to tag this record!
Login for hold and recall information

MainLB, Research (6th Fl.)

Call Number: Z675.U5 ร451 2547
Copy 1
Available