การวางแผนและการบริหารโครงการ =

Planning and project management /

สุภาพร พิศาลบุตร

Main Author: สุภาพร พิศาลบุตร
Other Authors: มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต
Format: BOOKS
Language: Thai
Published: กรุงเทพฯ : มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต, 2547
Edition: พิมพ์ครั้งที่ 4.
Subjects: การวางแผน
การบริหารโครงการ
การเขียนโครงการ
Tags: Add
No Tags, Be the first to tag this record!
Login for hold and recall information

Health Sci, Thai Stack

Call Number: HD30.28 ส838ก 2547
Copy 2
Available