คู่มือชมศิลปะและสถาปัตยกรรมไทย พระนครศรีอยุธยา /

ระพีพรรณ ใจภักดี

Main Author: ระพีพรรณ ใจภักดี
Format: BOOKS
Language: Thai
Published: กรุงเทพฯ : แสงแดดเพื่อนเด็ก, 2548
Subjects: สถาปัตยกรรมไทย
พระนครศรีอยุธยา –– ประวัติศาสตร์
พระนครศรีอยุธยา –– โบราณสถาน
พระนครศรีอยุธยา –– ภูมิประเทศและการท่องเที่ยว
ไทย –– ประวัติศาสตร์ –– กรุงศรีอยุธยา, –– 1893-2310.
Tags: Add
No Tags, Be the first to tag this record!
Login for hold and recall information

MainLB, Thai Stack (4th Fl.)

Call Number: DS589.A9 ร210ค 2548
Copy 4
Available
Copy 1
Available
Copy 5
Available
Copy 2
Available
Copy 3
Available

Architecture, Stack

Call Number: DS589.A9 ร210ค 2548
Copy 6
Available

Satit School, Stack

Call Number: 720.9593 ร245ค 2548
Copy 7
Available