นโยบายต่างประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีนต่อสหรัฐอเมริกา (ค.ศ.1993-2001) /

จีระพร จีระนันทกิจ

Main Author: จีระพร จีระนันทกิจ
Format: BOOKS
Language: Thai
Published: กรุงเทพฯ : สำนักพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2548
Subjects: นโยบายต่างประเทศ –– จีน
จีน –– ความสัมพันธ์กับต่างประเทศ –– สหรัฐอเมริกา
สหรัฐอเมริกา –– ความสัมพันธ์กับต่างประเทศ –– จีน
Tags: Add
No Tags, Be the first to tag this record!
Login for hold and recall information

MainLB, Thai Stack (4th Fl.)

Call Number: DS779.27 จ566น 2548
Copy 1
Available
Copy 3
Available
Copy 2
Available

Social, Stack

Call Number: DS779.27 จ566น 2548
Copy 5
Available
Copy 4
Checked out Due: 2020-8-10 Recall This
Copy 6
Checked out Due: 2020-9-2 Recall This