สู่ความเป็นสุดยอดนักการตลาด =

How to become a marketing superstar /

เจฟฟรีย์ ฟ๊อกซ์ ; กฤษฎา ปราโมทย์ธนา, เรียบเรียง

Main Author: ฟ๊อกซ์, เจฟฟรีย์
Other Authors: กฤษฎา ปราโมทย์ธนา
Format: BOOKS
Language: Thai
Published: กรุงเทพฯ : ซีเอ็ดยูเคชั่น, 2548
Subjects: การตลาด
นักการตลาด
Tags: Add
No Tags, Be the first to tag this record!
Login for hold and recall information

MainLB, Thai Stack (4th Fl.)

Call Number: HF5415.13 ฟ149ส 2548
Copy 1
Available
Copy 3
Available
Copy 2
Available