พุทธศิลป์ในดินแดนภาคใต้ =

Buddhist Art in the South /

วิไลรัตน์ ยังรอต, ศิริศักดิ์ คุ้มรักษา, เรียบเรียง

Main Author: วิไลรัตน์ ยังรอต
Other Authors: ศิริศักดิ์ คุ้มรักษา
Format: BOOKS
Language: Thai
Published: กรุงเทพฯ : แปลน รีดเดอร์ส, 2546
Subjects: พุทธศาสนากับศิลปกรรม
ศิลปกรรมไทยกับพุทธศาสนา
Tags: Add
No Tags, Be the first to tag this record!
Login for hold and recall information

MainLB, Thai Stack (4th Fl.)

Call Number: BQ4570.A7 ว733พ 2546
Copy 1
Available
Copy 3
Available

Satit School, Stack

Call Number: 959.3 ว733พ 2546
Copy 6
Available

Social, Stack

Call Number: BQ4570.A7 ว733พ 2546
Copy 5
Available
Copy 4
Available