พุทธศิลป์ในดินแดนภาคใต้ =

Buddhist Art in the South /

วิไลรัตน์ ยังรอต, ศิริศักดิ์ คุ้มรักษา, เรียบเรียง

Main Author: วิไลรัตน์ ยังรอต
Other Authors: ศิริศักดิ์ คุ้มรักษา
Format: BOOKS
Language: Thai
Published: กรุงเทพฯ : แปลน รีดเดอร์ส, 2546
Subjects: พุทธศาสนากับศิลปกรรม
ศิลปกรรมไทยกับพุทธศาสนา
Tags: Add
No Tags, Be the first to tag this record!
  • Be the first to leave a comment!