ประมวลผลงานด้านวิจัยของคณะกรรม ป.ป.ช. /

สำนักนโยบายและแผน, สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ

Other Authors: สำนักนโยบายและแผน, สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ
Format: RESEARCH
Language: Thai
Published: [ม.ป.ท. : ม.ป.พ.], 2547
Subjects: สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ -- ผลงานวิจัย
การทุจริตและประพฤติมิชอบในวงราชการ -- ไทย -- วิจัย -- รวมเรื่อง
ข้าราชการ -- การทุจริต -- ไทย -- วิจัย -- รวมเรื่อง
Tags: Add
No Tags, Be the first to tag this record!
Login for hold and recall information

MainLB, Research (6th Fl.)

Call Number: JQ1745.A55C6 ป352 2547
Copy 2
Available
Copy 1
Available