แนวทางการลงโทษวินัย ตามพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. ๒๕๓๔ /

สำนักงาน ก.พ.

No Cover Image
Other Authors: สำนักงาน ก.พ.
Format: BOOKS
Language: Thai
Published: กรุงเทพฯ : กลุ่มโรงพิมพ์ สำนักบริหารกลาง, 2547
Subjects: ข้าราชการพลเรือน -- กฎหมายและระเบียบข้อบังคับ
Tags: Add
No Tags, Be the first to tag this record!
Login for hold and recall information

MainLB, Thai Stack (4th Fl.)

Call Number: JQ1746.A9 น927 2547
Copy 1
Available