ภูมิปัญญาพื้นบ้าน :

มิติทางวัฒนธรรมในการดูแลรักษาผู้ติดเชื้อและผู้ป่วยเอดส์ในภาคเหนือของประเทศไทย =

รังสรรค์ จันต๊ะ

Main Author: รังสรรค์ จันต๊ะ
Format: BOOKS
Language: Thai
Published: กรุงเทพฯ : สำนักพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2547
Subjects: กลุ่มอาการภูมิคุ้มกันเสื่อม ผู้ป่วย ไทย (ภาคเหนือ)
กลุ่มอาการภูมิคุ้มกันเสื่อม การดูแล
ผู้ติดเชื้อเอชไอวี การดูแลตนเอง
โรคเอดส์ ผู้ป่วย การดูแลตนเอง
Tags: Add
No Tags, Be the first to tag this record!
Login for hold and recall information

Nurse, Stack

Call Number: RC607.A26 ร314ภ 2547
Copy 2
Available

Satit School, Stack

Call Number: 615.88 ร314ภ 2547
Copy 3
Available
Copy 0
Available

MainLB, Thai Stack (4th Fl.)

Call Number: RC607.A26 ร314ภ 2547
Copy 1
Available