ภูมิปัญญาพื้นบ้าน :

มิติทางวัฒนธรรมในการดูแลรักษาผู้ติดเชื้อและผู้ป่วยเอดส์ในภาคเหนือของประเทศไทย =

รังสรรค์ จันต๊ะ

Main Author: รังสรรค์ จันต๊ะ
Format: BOOKS
Language: Thai
Published: กรุงเทพฯ : สำนักพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2547
Subjects: กลุ่มอาการภูมิคุ้มกันเสื่อม –– ผู้ป่วย –– ไทย (ภาคเหนือ)
กลุ่มอาการภูมิคุ้มกันเสื่อม –– การดูแล
ผู้ติดเชื้อเอชไอวี –– การดูแลตนเอง
โรคเอดส์ –– ผู้ป่วย –– การดูแลตนเอง
Tags: Add
No Tags, Be the first to tag this record!
  • Be the first to leave a comment!