จิตสำนึกใหม่แห่งเอเชีย :

บทสนทนาท้าทายแนวคิดตะวันตกในเรื่องการเมือง ธรรมชาติ และการพัฒนา /

ประชา หุตานุวัตร, รามู มณีวันนัน, สัมภาษณ์ ; พรรณงาม เง่าธรรมสาร, แปล

Other Authors: ประชา หุตานุวัตร, รามู มณีวันนัน, พรรณงาม เง่าธรรมสาร
Format: BOOKS
Language: Thai
Published: กรุงเทพฯ : สวนเงินมีมา, 2547
Series: วิถีเอเชีย ชุดการเมือง เศรษฐกิจ/สังคม/นิเวศ
Subjects: จิตสำนึก
วัฒนธรรมเอเชีย -- อิทธิพลตะวัตตก
เอเชีย -- อิทธิพลตะวันตก
Tags: Add
No Tags, Be the first to tag this record!
Login for hold and recall information

MainLB, Thai Stack (4th Fl.)

Call Number: DS12 จ465 2547
Volume ล.2 Copy 3
Available
Volume ล.3 Copy 1
Available
Volume ล.4 Copy 2
Available
Volume ล.2 Copy 5
Available
Volume ล.1 Copy 1
Available
Volume ล.4 Copy 4
Available
Volume ล.1 Copy 3
Available
Volume ล.3 Copy 4
Available
Volume ล.2 Copy 3
Available
Volume ล.4 Copy 31005
Available
Volume ล.3 Copy 2
Available
Volume ล.3 Copy 3
Available
Volume ล.4 Copy 3
Available
Volume ล.1 Copy 2
Available
Volume ล.3 Copy 5
Available
Volume ล.2 Copy 1
Available
Volume ล.4 Copy 1
Available
Volume ล.2 Copy 2
Available