เอกสารการสอนชุดวิชาเคมีคลินิกและพิษวิทยาคลินิก =

Clinical chemistry and toxicology /

สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช.

Corporate Author: มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช. สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ.
Format: BOOKS
Language: Thai
Published: นนทบุรี : สำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, 2539
Edition: พิมพ์ครั้งที่ 2.
Subjects: Chemistry, -- Clinical
Toxicology
เคมีคลินิก.
พิษวิทยา
Tags: Add
No Tags, Be the first to tag this record!
Login for hold and recall information

MainCB, Med Stack (3rd Fl.)

Call Number: QY90 ส747อ 2539
Volume ล.1 Copy 6
Available

Health Sci, Thai Stack

Call Number: QY90 ส747อ 2539
Volume ล.2 Copy 1
Available