การย้ายถิ่นข้ามชาติกับการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ในอาเชียน : นโยบาย และผลกระทบ

Other Authors: จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. สถาบันเอเชียศึกษา
Format: RESEARCH
Language: Thai
Published: กรุงเทพฯ : โรงพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2544
Subjects: การย้ายถิ่นของแรงงาน –– เอเชีย –– วิจัย
มนุษย์ –– การย้ายถิ่น –– วิจัย
การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ –– เอเชีย –– วิจัย
ทรัพยากรมนุษย์ –– เอเชีย –– วิจัย
Tags: Add
No Tags, Be the first to tag this record!
Login for hold and recall information

MainLB, Research (6th Fl.)

Call Number: HD5856.A78 ก498 2544
Copy 1
Available