รายงานการวิจัยการประเมินคุณภาพโครงการวิจัยที่ได้รับทุนอุดหนุนการวิจัยจากโครงการ พวส. ประจำปีงบประมาณ 2543 /

ศิริเพ็ญ มากบุญ...[และคนอื่น ๆ]

Other Authors: ศิริเพ็ญ มากบุญ, สำนักงานโครงการพัฒนาการเรียนการสอนวิทยาศาสตร์ และวิทยาศาสตร์ประยุกต์
Format: RESEARCH
Language: Thai
Published: [ม.ป.ท. : ม.ป.พ.], 2543
Subjects: วิจัย -- ไทย -- การประเมิน -- วิจัย
Tags: Add
No Tags, Be the first to tag this record!
Login for hold and recall information

MainLB, Research (6th Fl.)

Call Number: Q180.T5 ร451 2543
Copy 1
Available