สมเด็จพระปิยมหาราช พระผู้พระราชทานกำเนิดพิพิธภัณฑสถานเพื่อประชา /

สมชาย ณ นครพนม...[และคนอื่น ๆ], เรียบเรียง

Other Authors: สมชาย ณ นครพนม, กรมศิลปากร
Format: BOOKS
Language: Thai
Published: กรุงเทพฯ : บริษัท รุ่งศิลป์การพิมพ์ จำกัด (๑๙๗๗), 2547
Subjects: จุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว, –– พระบาทสมเด็จพระ, –– 2369-2453.
ไทย –– พระราชกรณียกิจพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวด้านพิพิธภัณฑสถาน
Tags: Add
No Tags, Be the first to tag this record!
Login for hold and recall information

MainCB, Reference (2nd Fl.)

Call Number: DS582 ส243 2547
Copy 1
Available
Copy 2
Available