รายงานฉบับสมบูรณ์เรื่องการพัฒนาศักยภาพการท่องเที่ยวภาคตะวันออกเฉียงเหนือ /

เศกสรรค์ ยงวณิชย์...[และคนอื่น ๆ]

Other Authors: เศกสรรค์ ยงวณิชย์, มหาวิทยาลัยขอนแก่น
Format: RESEARCH
Language: Thai
Published: ขอนแก่น : หจก.โรงพิมพ์คลังนานาวิทยา, 2547
Subjects: การท่องเที่ยว -- วิจัย
ไทย -- (ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ) -- ภูมิประเทศและการท่องเที่ยว -- วิจัย
Tags: Add
No Tags, Be the first to tag this record!
Item Description: ทุนอุดหนุนการวิจัย ประเภทอุดหนุนทั่วไป มหาวิทยาลัยขอนแก่น
Physical Description: 46 หน้า : ภาพประกอบสี
Bibliography: เอกสารอ้างอิง: หน้า 35-43.
ISBN: 9744355786