รายงานฉบับสมบูรณ์เรื่องการพัฒนาศักยภาพการท่องเที่ยวภาคตะวันออกเฉียงเหนือ /

เศกสรรค์ ยงวณิชย์...[และคนอื่น ๆ]

Other Authors: เศกสรรค์ ยงวณิชย์, มหาวิทยาลัยขอนแก่น
Format: RESEARCH
Language: Thai
Published: ขอนแก่น : หจก.โรงพิมพ์คลังนานาวิทยา, 2547
Subjects: การท่องเที่ยว -- วิจัย
ไทย -- (ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ) -- ภูมิประเทศและการท่องเที่ยว -- วิจัย
Tags: Add
No Tags, Be the first to tag this record!
  • Be the first to leave a comment!