แนวทางการปฏิบัติงานการพัฒนาระบบบริการและติดตามผลการรักษาผู้ติดเชื้อเอชไอวีและผู้ป่วยโรคเอดส์ด้วยยาต้านไวรัสเอดส์ในประเทศไทย ปี 2545 /

ทวีทรัพย์ ศิรประภาศิริ...[และคนอื่น ๆ], ผู้เรียบเรียงเนื้อหา

Other Authors: ทวีทรัพย์ ศิรประภาศิริ, กรมควบคุมโรคติดต่อ กระทรวงสาธารณสุข. กองโรคเอดส์
Format: BOOKS
Language: Thai
Published: กรุงเทพฯ : โรงพิมพ์ เจ เอส การพิมพ์, 2545
Edition: พิมพ์ครั้งที่ 2.
Subjects: โรคเอดส์ ผู้ป่วย
กลุ่มอาการภูมิคุ้มกันเสื่อม การรักษาด้วยยา
กลุ่มอาการภูมิคุ้มกันเสื่อม การรักษา
Tags: Add
No Tags, Be the first to tag this record!
Login for hold and recall information

MainLB, Thai Stack (4th Fl.)

Call Number: RC607.A26 น927 2545
Copy 2
Available
Copy 1
Available
Copy 3
Available