โครงการศึกษาเปรียบเทียบงานราชทัณฑ์ไทยกับกลุ่มประเทศอาเซียน /

โดย คณะทำงานโครงการศึกษาเปรียบเทียบงานราชทัณฑ์ไทยกับกลุ่มประเทศอาเซียน สำนักวิจัยและพัฒนาระบบงานราชทัณฑ์ กรมราชทัณฑ์

No Cover Image
Other Authors: กรมราชทัณฑ์. สำนักวิจัยและพัฒนาระบบงานราชทัณฑ์
Format: RESEARCH
Language: Thai
Published: [ม.ป.ท. : ม.ป.พ.], 2548
Subjects: การบริหารงานราชทัณฑ์ –– ฟิลิปปินส์
การบริหารงานราชทัณฑ์ –– บรูไน
การบริหารงานราชทัณฑ์ –– สิงคโปร์
การบริหารงานราชทัณฑ์ –– อินโดนีเซีย
การบริหารงานราชทัณฑ์ –– มาเลเซีย
การบริหารงานราชทัณฑ์ –– เวียดนาม
ทัณตกรรม
Tags: Add
No Tags, Be the first to tag this record!
Login for hold and recall information

MainLB, Research (6th Fl.)

Call Number: HV8756 ค962 2548
Copy 1
Available