รายงานการประชุมเชิงปฏิบัติการสถานภาพพื้นที่ชุ่มน้ำของประเทศไทย ปี 2545 /

สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

Other Authors: การประชุมเชิงปฏิบัติการสถานภาพื้นที่ชุ่มน้ำของประเทศไทย :, สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
Format: BOOKS
Language: Thai
Published: กรุงเทพฯ : บริษัท อินทิเกรเต็ด โปรโมชัน เทคโนโลยี จำกัด, 2546
Subjects: การจัดการลุ่มน้ำ –– ไทย –– การประชุม
Tags: Add
No Tags, Be the first to tag this record!
Login for hold and recall information

MainLB, Thai Stack (4th Fl.)

Call Number: TC513.T5 ก473ร 2545
Copy 1
Available