รายงานการวิจัยฉบับสมบูรณ์เรื่อง การพัฒนาเครื่องสำอางทำความสะอาดผสมสมุนไพรเพื่อสินค้าหนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ =

Cleansing cosmetic product with herbal development for one tambon on product /

อัษฎางค์ พลนอก, อรรถวิทย์ สมศิริ

No Cover Image
Main Author: อัษฎางค์ พลนอก
Other Authors: อรรถวิทย์ สมศิริ, มหาวิทยาลัยนเรศวร. คณะเภสัชศาสตร์
Format: BOOKS
Language: Thai
Published: พิษณุโลก : คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร, 2548
Subjects: เครื่องสำอาง
สมุนไพร
แชมพู
ผลงานบุคลากรมหาวิทยาลัยนเรศวร
Tags: Add
No Tags, Be the first to tag this record!
Login for hold and recall information

MainLB, Research (6th Fl.)

Call Number: TP983 อ581ร 2548
Copy 1
Available