รายงานการวิจัยฉบับสมบูรณ์เรื่อง การพัฒนาเครื่องสำอางทำความสะอาดผสมสมุนไพรเพื่อสินค้าหนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ =

Cleansing cosmetic product with herbal development for one tambon on product /

อัษฎางค์ พลนอก, อรรถวิทย์ สมศิริ

No Cover Image
Main Author: อัษฎางค์ พลนอก
Other Authors: อรรถวิทย์ สมศิริ, มหาวิทยาลัยนเรศวร. คณะเภสัชศาสตร์
Format: BOOKS
Language: Thai
Published: พิษณุโลก : คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร, 2548
Subjects: เครื่องสำอาง
สมุนไพร
แชมพู
Tags: Add
No Tags, Be the first to tag this record!
Physical Description: 59 แผ่น : ภาพประกอบ
Bibliography: บรรณานุกรม: หน้า 56-57.