การพัฒนาบทเรียนบนเครือข่ายอินเทอร์เน็ต เพื่อการฝึกอบรมเรื่องพุทธวิธีในการสอน สำหรับพระภิกษุที่เป็นครู =

THE DEVELOPMENT OF WEB-BASED INSTRUCTIONFOR TRAINING ON THE BUDDHA'S TEACHING METHOD FOR MONKS WHO WERE TEACHERS /

พระมหาเนาวรัตน์ หอมขจร

No Cover Image
Main Author: พระมหาเนาวรัตน์ หอมขจร
Format: THESIS
Language: Thai
Published: 2548
Subjects: พุทธศาสนา –– คอมพิวเตอร์ช่วยการสอน
อินเทอร์เน็ตในการศึกษา
Online Access: หน้าปกใน
บทคัดย่อ
สารบัญ
บทที่ 1
บทที่ 2
บทที่ 3
บทที่ 4
บทที่ 5
บรรณานุกรม
ภาคผนวก
ประวัติผู้แต่ง
Tags: Add
No Tags, Be the first to tag this record!
Login for hold and recall information

Internet

หน้าปกใน
บทคัดย่อ
สารบัญ
บทที่ 1
บทที่ 2
บทที่ 3
บทที่ 4
บทที่ 5
บรรณานุกรม
ภาคผนวก
ประวัติผู้แต่ง

MainLB, Thesis (6th Fl.)

Call Number: LB1028.5 พ358ก 2548
Copy 2
Available
Copy 1
Available