รายงานการวิจัยเรื่องการศึกษาศักยภาพและกำหนดรูปแบบการบริหารจัดการลุ่มน้ำและสิ่งแวดล้อม อย่างมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนบริเวณอุทยานแห่งชาติภูพานและพื้นที่โดยรอบ =

A study of potentials and management model of watershed and environment as participation by All-Sectors in Phu Phan Natioanl Park and Surrounding Landscape /

สิทธิชัย ตันธนะสฤษดิ

No Cover Image
Main Author: สิทธิชัย ตันธนะสฤษดิ์
Other Authors: มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์. คณะวนศาสตร์. ภาควิชาอนุรักษวิทยา
Format: RESEARCH
Language: Thai
Published: [ม.ป.ท. : ม.ป.พ.], 2546
Subjects: อุทยานแห่งชาติภูพาน
การจัดการลุ่มน้ำ ไทย
การจัดการสิ่งแวดล้อม ไทย
Tags: Add
No Tags, Be the first to tag this record!
Login for hold and recall information

MainLB, Research (6th Fl.)

Call Number: TC513.T5 ส722ร
Volume ล.1/2 Copy 1
Available
Volume ล.2/2 Copy 1
Available