พระราชอำนาจของพระมหากษัตริย์ในทางกฎหมายรัฐธรรมนูญ /

ธงทอง จันทรางศุ

Main Author: ธงทอง จันทรางศุ
Format: BOOKS
Language: Thai
Published: กรุงเทพฯ : บริษัท เอส.ซี.พริ้นท์แอนด์แพค จำกัด, 2548
Subjects: ประชาธิปไตย -- ไทย
กฎหมายรัฐธรรมนูญ
กษัตริย์และผู้ครองนคร -- ไทย
ไทย -- กฎหมายรัฐธรรมนูญ
ไทย -- การเมืองและการปกครอง
Tags: Add
No Tags, Be the first to tag this record!
Login for hold and recall information

MainLB, Thai Stack (4th Fl.)

Call Number: JQ1745 ธ129พ 2548
Copy 2
Available
Copy 4
Available
Copy 3
Available
Copy 1
Available
Copy 5
Available

Law, Stack

Call Number: JQ1745 ธ129พ 2548
Copy 11
Available
Copy 15
Available

Social, Stack

Call Number: JQ1745 ธ129พ 2548
Copy 13
Available
Copy 14
Available
Copy 11
Not available
Copy 12
Not available