การสำรวจธุรกิจทางการค้าและธุรกิจทางการบริการ พ.ศ... ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ =

The... business trade and services survey Northeastern region /

สำนักงานสถิติแห่งชาติ

Corporate Author: สำนักงานสถิติแห่งชาติ
Format: GOVERNMENT
Language: Thai
Published: กรุงเทพฯ : สำนักงาน, 2547
Subjects: สถิติการค้า
การค้า
Tags: Add
No Tags, Be the first to tag this record!
Login for hold and recall information

MainLB, Government (6th Fl.)

Call Number: HF3800.55.A45T5 ส183ก 2549
Copy 1
Available
Copy 1
Available
Copy 1
Available
Copy 1
Available
Copy 1
Available