รายงานการประเมินโครงการสัปดาห์สู้ปัญหาความยากจน ปี 2548 ตามโครงการประชาสัมพันธ์ แก้ไขปัญหาสังคมและความยากจนเชิงบูรณาการ /

โดย ส่วนแผนงานและพัฒนางานประชาสมพันธ์ สำนักประชาสัมพันธ์เขต 4.

No Cover Image
Other Authors: สำนักประชาสัมพันธ์เขต 4. ส่วนแผนงานและพัฒนางานประชาสัมพันธ์
Format: GOVERNMENT
Language: Thai
Published: [ม.ป.ท. : ม.ป.พ.], 2548
Subjects: โครงการประชาสัมพันธ์การแก้ไขปัญหาสังคมและความยากจนเชิงบูรณาการ –– การประเมิน
ความจน –– พิษณุโลก –– การประเมิน
Tags: Add
No Tags, Be the first to tag this record!
Login for hold and recall information

MainLB, Government (6th Fl.)

Call Number: HC79.P6 ร451 2548
Copy 1
Available