รายงานการประชุมทางวิชาการประจำปี 2547 ของที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทยเรื่องมหาวิทยาลัยกับการก้าวเข้าสู่ World Class University วันที่ 9-10 ธันวาคม 2547 ณ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ จังหวัดเชียงราย

No Cover Image
Other Authors: การประชุมทางวิชาการประจำปี 2547 ของที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทยเรื่องมหาวิทยาลัยกับการก้าวเข้าสู่ World Class University :, ที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย (ทปอ)
Format: BOOKS
Language: Thai
Published: [ม.ป.ท. : ม.ป.พ.], 2547
Subjects: สถาบันอุดมศึกษา –– การประชุม
การศึกษาขั้นอุดมศึกษา –– การประชุม
Tags: Add
No Tags, Be the first to tag this record!
Login for hold and recall information

MainLB, Thai Stack (4th Fl.)

Call Number: LB2301 ก475ร 2547
Copy 1
Available