รายงานการประชุมทางวิชาการประจำปี 2544 ของที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทยเรื่องการวิจัย : บทบาทของมหาวิทยาลัยในการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศไทย วันที่ 9-10 พฤศจิกายน 2544 ณ โรงแรมทวินโลตัส จังหวัดนครศรีธรรมราช

No Cover Image
Other Authors: การประชุมทางวิชาการประจำปี 2544 ของที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทยเรื่องการวิจัย : บทบาทของมหาวิทยาลัยในการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศไทย :, ที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย (ทปอ)
Format: GOVERNMENT
Language: Thai
Published: [ม.ป.ท. : ม.ป.พ.], 2544
Subjects: สถาบันอุดมศึกษา -- การประชุม
การศึกษาขั้นอุดมศึกษา -- การประชุม
วิจัย -- การประชุม
Tags: Add
No Tags, Be the first to tag this record!
Login for hold and recall information

MainLB, Government (6th Fl.)

Call Number: LB2301 ก475ร 2544
Copy 1
Available