คู่มือการให้การปรึกษาเพื่อลดพฤติกรรมเสี่ยงต่อการติดเชื้อ HIV ในผู้ฉีดยาเสพติด =

Human Immunodeficiency Virus (HIV) /

โครงการทดสอบประสิทธิผลวัคซีนเอดส์แวกซ์ บี/อี (BVEG)

Other Authors: โครงการทดสอบประสิทธิผลวัคซีนเอดส์แวกซ์ บี/อี (BVEG)
Format: BOOKS
Language: Thai
Published: กรุงเทพฯ : นิวธรรมดาการพิมพ์ (ประเทศไทย) จำกัด, 2540
Subjects: โรคเอดส์ –– การให้คำปรึกษา –– คู่มือ
การติดยาเสพติด –– การให้คำปรึกษา
กลุ่มอาการภูมิคุ้มกันเสื่อม –– การให้คำปรึกษา
Tags: Add
No Tags, Be the first to tag this record!
Login for hold and recall information

MainLB, Thai Stack (4th Fl.)

Call Number: RA644.A25 ค695
Copy 1
Available