รายงานการขุดค้นแหล่งโบราณคดีบ้านส่วย อำเภอพิมาย จังหวัดนครราชสีมา /

รัชนี ทศรัตน์, อำพัน กิจงาม

Main Author: รัชนี ทศรัตน์
Other Authors: อำพัน กิจงาม, กรมศิลปากร. สำนักงานศิลปากรที่ 12 นครราชสีมา
Format: BOOKS
Language: Thai
Published: กรุงเทพฯ : โรงพิมพ์คุรุสภาลาดพร้าว, 2547
Subjects: โบราณคดี (การขุดค้น) –– นครราชสีมา
Tags: Add
No Tags, Be the first to tag this record!
Login for hold and recall information

MainLB, Thai Stack (4th Fl.)

Call Number: DS589 ร333ร 2547
Copy 1
Available