« Back to Record

Record Citations

APA Citation

หฤษฎ์พิชญ์ บุญชู. (2548). การสร้างบทเรียนเสริมทักษะวิชาภาษาไทยเพื่อแก้ไขการอ่านออกเสียงพยัญชนะต้นที่มีปัญหา สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนจังหวัดสงขลา สังกัดกองกำกับการตำรวจตระเวนชายแดนที่ 43.

MLA Citation

หฤษฎ์พิชญ์ บุญชู. การสร้างบทเรียนเสริมทักษะวิชาภาษาไทยเพื่อแก้ไขการอ่านออกเสียงพยัญชนะต้นที่มีปัญหา สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนจังหวัดสงขลา สังกัดกองกำกับการตำรวจตระเวนชายแดนที่ 43. 2548.

Warning: These citations may not always be 100% accurate.