วิเคราะห์ระบบโลกในสหัสวรรษใหม่ /

โดย ยุค ศรีอาริยะ

Main Author: ยุค ศรีอาริยะ
Format: BOOKS
Language: Thai
Published: กรุงเทพฯ : สถาบันวิถีทรรศน์, 2546
Edition: พิมพ์ครั้งที่ 2.
Subjects: การเปลี่ยนแปลงทางสังคม
Tags: Add
No Tags, Be the first to tag this record!
Login for hold and recall information

MainLB, Thai Stack (4th Fl.)

Call Number: HM101 ย333ว 2546
Copy 1
Available
Copy 2
Available
Copy 3
Available

Social, Stack

Call Number: HM101 ย333ว 2546
Copy 4
Available