การจัดการเรียนรู้ของครูนักปฏิรูป /

สำนักวิชาและมาตรฐานการศึกษา สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

Other Authors: สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน. สำนักวิชาและมาตรฐานการศึกษา
Format: BOOKS
Language: Thai
Published: กรุงเทพฯ : สำนัก, 2548
Subjects: การเรียนรู้
การสอน
Tags: Add
No Tags, Be the first to tag this record!
Login for hold and recall information

MainLB, Thai Stack (4th Fl.)

Call Number: LB 1060ก446 2548
Copy 1
Available