การบริหารการตลาด กลยุทธ์และยุทธวิธี =

Marketing management strategies and tactics /

อดุลย์ จาตุรงคกุล

Main Author: อดุลย์ จาตุรงคกุล
Format: BOOKS
Language: Thai
Published: กรุงเทพฯ : โรงพิมพ์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2542
Subjects: การตลาด
การจัดการตลาด
Tags: Add
No Tags, Be the first to tag this record!
Physical Description: 487 หน้า
Bibliography: บรรณานุกรม: หน้า 487.
ISBN: 9745727083